Tuinhier Grembergen

Sinds jaar en dag ben ik lid van Tuinhier Grembergen, vroeger gekend als 't werk van den akker of de volkstuin.

2021 bestuurslid en secretaris

2022 ondervoorzitter


Volg onze werking op onze site! 

https://www.werkvandenakkergrembergen.be/

https://www.tuinhier.be/