Atalanta


De atalanta is een trekvlinder.  Het nectar van verschillende kruiden kan haar bekoren, zoals vlinderstruik, distels, klimop en koninginnekruid. Ook rottend fruit in het najaar is een lekkere hap voor de atalanta.

De waardplant van de atalanta is de brandnetel. Zij houdt van een jonge plant op een warme en vochtige plaats.

Deze trekvlinder overwintert in Zuid-Europa en trekt naar het noorden om zich voort te planten.

Vanaf april tot oktober kunnen we deze vlinder bij ons waarnemen.