Gehakkelde Aurelia

Het vrouwtje heeft een voorkeur voor planten die groeien in halfschaduw en vochtige plaatsen, in de beschutting van een bos. De waardplant voor deze vlinder is de grote brandnetel, hop, iep, ribes, wilg en hazelaar. Leeft vooral in bosranden, open plekken bos, parken en tuinen.

De gehakkelde aurelia voedt zich met onder andere nectar.

In het najaar zijn de gehakkelde aurelia's geregeld te spotten bij plassen, mest of rottend fruit.

De soort overwintert als vlinder vlak bij de grond, aan de onderkant van boomwortels, in een holle boom of tussen takkenbossen of afgevallen bladeren.