Bijen & vlinders


Het nut van bijen en vlinders

Bestuiving door bijen is noodzakelijk voor voedingsgewassen. Daarom is een rijke habitat nodig voor deze diertjes. Stuifmeelbronnen en nectarbronnen zijn noodzakelijk voor bijen en vlinders. Vlinders  bestuiven bloemen en eten heel wat andere dieren zoals rupsen, poppen en andere vlinders. Vlinders komen steeds minder voor, dit komt omdat er steeds minder waardplanten zijn in onze tuin. Dit zijn planten en bloemen waar de vlinder afhankelijk van is. 

Bijen hebben een signaalfunctie in ons leefmilieu. Als het niet goed gaat met de bijen, gaat het niet goed met ons leefmilieu.

Zonder bijen zou de productie van voedsel sterk dalen, veel planten dragen pas vrucht nadat insecten het stuifmeel van de ene naar de andere bloem hebben overgebracht. Dit geldt ook voor fruit-, groente- en zaadteelt. De biodiversiteit zou merkbaar achteruit gaan en onze hele omgeving zal er anders uit gaan zien. Zij maken een belangrijk onderdeel uit van het ecosysteem.

Bijen in het wild zijn zo goed als uitgestorven. De honingbij wordt voornamelijk verzorgd door imkers en worden gehouden in bijenkasten. 

Iedereen kan bijen en vlinders helpen! 

Plant meer bloeiende bloemen in de tuin en laat ruimte voor de natuur. Het belangrijkste is dat je geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en dat je jouw omgeving bij- en vlindervriendelijk maakt. Voorzie voldoende voedsel en nestgelegenheid. Insecten vormen een natuurlijke plaagbestrijding, zo hoef je minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Wat ook goed is voor mens en dier.

Vlinders houden van brandnetels, distels, koolsoorten en andere kruisbloemigen zoals Oost-Indische kers. Laat dus brandnetels en distels staan, creëer hoogtes en laagtes in de vegetaties. Bij koude zullen vlinders zich schuil houden op een beschutte plek, is het echt warm, dan zoeken ze schaduw op. Vlinders houden van warme hoekjes, gericht op de zon. Bied ook beschutting tegen de wind.

Ruim je tuin niet netjes op, zodat eitjes, rupsen en poppen kunnen overleven.

Kruidentuintjes zijn ook ideaal voor bijen en vlinders.

Niet alle planten bieden nectar. De vlinderstruik, wilg, koninginneskruid, lavendel, verbena en klimop zijn belangrijk voor vlinders en bijen.Waardplanten voor vlinders

 • Atalanta: brandnetel
 • Boomblauwtje: heide (struikhei), hulst, klimop, kattenstaart, vlinderstruik, vuilboom en wegedoorn
 • Bont zandoogje: overblijvende grassoorten zoals pijpenstrootje en witbol
 • Distelvlinder: verschillende distelsoorten, brandnetel en kaasjeskruid
 • Citroenvlinder: vuilboom en wegedoorn
 • Dagpauwoog: brandnetel
 • Gehakkelde aurelia: brandnetel, wilg en iep
 • Koninginnenpage: fijnbladig loof zoals dat van wortelen, venkel en dille
 • Koolwitje: koolsoorten en kruisbloemigen zoals judaspenning, Oost-Indische kers en gele mosterd.
 • Kleine vos: brandnetel
 • Icarusblauwtje: klaversoorten zoals hopklaver en rupsklaver
 • Landkaartje: brandnetel
 • Oranje zandoogje: grassoorten zoals gewoon struisgras